Tudás- és Technológiatranszfer Divízió

A Tudás- és Technológiatranszfer Divízió koordinálja, és szervezi a többcélú, hazánk ellenállóképességének erősítését szolgáló tudásvagyon hasznosítását. A divízió közreműködik a védelmi célú oktatási és szakképzési tevékenység fejlesztésében (mind közép-, mind felső, mind posztgraduális szinten); összefogja és kezeli a saját jogú kutatásokból, koordinált K+F tevékenységekből létrejövő tudásvagyont, oltalmakat; a hazai ellenállóképesség erősítése érdekében – iparági szinten – szervezői, koordinációs, akcelerációs tevékenységet végez; elemzéseket, kutatásokat végez a hazai és nemzetközi gazdaság állapotáról, törekszik az adatvagyon hasznosítására a döntéshozók támogatása érdekében; koordinálja a stratégiai K+F együttműködéseket; ellátja a Társaság kutatás-fejlesztés területén folyó nemzetközi szakmai feladatokat, és a Társaság képviseletét; előmozdítja a védelmi kutatás-fejlesztési és innovációs szereplők közötti nemzetközi együttműködéseket, kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, elősegíti a pályázati aktivitást, az innovációs tudatosságot, koordinálja a piactámogató szakértői hálózatok kialakítását és elősegíti működtetését; a kutatás-fejlesztési és az innovációs politika területén folyó nemzetközi, és más regionális integrációs együttműködés kialakítása és erősítése keretében részt vesz, a technológiáért és iparért felelős miniszter irányításával megvalósuló nemzetközi védelmi ipart erősítő, támogató egyezmények megkötésének előkészítésében és koordinálja végrehajtásukat.

A kettős felhasználású ipari képességek fejlesztéséhez és a sikeres technológiatranszferhez szükséges tudásbázis biztosítása.