Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma

A projekt célja: kettős felhasználású ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítése és fejlesztése

Projekt azonosítószáma: 2022-2.1.1-NL-2022-00012

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium (KTNL) többcélú ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. Fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar és ennek meghatározó elemeként a kapcsolódó többcélú ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. 

 

 

A konzorcium vezetője:

Techtra Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A konzorcium tagjai:

 

1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

3. CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

5. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

7. Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

8. MouldTech Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10. Pécsi Tudományegyetem

11. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

12. Széchenyi István Egyetem

13. Szegedi Tudományegyetem

A projekt összköltsége: 10.412.083.434 Ft

PROJEKTELEMEK

1. Terepi járművek, platformok autonóm irányítása
2. Hálózatközpontú, kooperatív automatizálás
3. Drón technológia
4. Bionika, robotika
5. Additív gyártás és anyagtechnológia

A projekt szakmai vezetője: Dr. Tihanyi Viktor (Techtra)

A 2022-2.1.1-NL-2022-00012 azonosító számú Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2022-2.1.1-NL Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása, Komplex Fejlesztése pályázati program finanszírozásában valósul meg.

2023.05.02.

A győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt. konzorciumvezető irányítása alatt elindul a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma. A laboratórium programnyitó rendezvényére 2023. március 25-én került sor a ZalaZONE autóipari próbapályán, Zalaegerszegen.

2022.12.11.

Zöld lámpát kapott a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projekt, melynek menedzselését a partnerintézetek és -cégek segítségével a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet fogja végezni. A Laboratórium célja az ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítése és fejlesztése.