Elkezdődhet a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projekt

Zöld lámpát kapott a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projekt, melynek menedzselését a partnerintézetek és -cégek segítségével a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet fogja végezni. A Laboratórium célja az ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítése és fejlesztése.

Megkezdődött a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projektje. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján pályázatot hirdetett „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok kialakítása, illetve fejlesztése, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak. A Nemzeti Laboratórium a felfedező és a kísérleti megközelítésű kutatások új, nemzetközi dimenziót nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtere a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására. A projekt megvalósítása érdekében a támogató 2022. október 19-én született határozatában döntött arról, hogy támogatja a konzorcium által benyújtott támogatási kérelmet. (Az NKFIH-3647-1/2022 iktatószámú támogatási szerződés 2022. december 11-én lépett hatályba.)

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma az ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését fogja végezni. Fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. A hazai innovációs fejlesztések célja a kettős felhasználású termékeket előállító, a hazai kutatásokra és tudásbázisra alapozó innovációs rendszer (ökoszisztéma) kiépítése, támaszkodva a hazai egyetemek és kutatóintézetek meglévő és továbbfejleszthető kompetenciáira, kapacitásaira.

A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma projektjében résztvevő partnerek a Budapesti Műszaki Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a ZalaZONE, a SZTAKI, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a HM Modernizációs Intézet, a HM EI, a Femtonics és a MouldTech.

2022.12.11.