Együttműködési megállapodás a KTNL és az ARNL között az autonóm technológiák és innováció előmozdítása érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá augusztus 28-án a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Zrt. (TECHTRA Zrt.) vezetése alatt működő Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma (KTNL) és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) vezetése alatt működő Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriuma (ARNL). A megállapodás célja, hogy elősegítse az együttműködésen alapuló fejlesztéseket a technológia, az innováció és az autonóm rendszerek területén.

Háttér és célok

A 2022. június 14-én alapított KTNL konzorcium a TECHTRA Zrt. vezetésével jött létre, elsődleges célja a sokoldalú ipari innovációs képességek és kompetenciák kiépítése és fejlesztése. A KTNL központi küldetése egy olyan „innovációs tér” megvalósítása körül forog, amely stratégiailag úgy helyezkedik, hogy kulcsfontosságú szerepet játsszon a digitalizációban, az iparközpontú kutatás-fejlesztésben és az összekapcsolt többcélú iparágakban mind nemzeti, mind regionális szinten.
A 2020. július 1-jén létrehozott, a SZTAKI által vezetett ARNL elkötelezett a mobilitás-központú kutatás-fejlesztés innovatív megoldásainak kutatása, fejlesztése és koordinálása mellett, amely földi és légi járműveket, valamint robotokat is magába foglal. Fókuszuk a bonyolult rendszerek, alakzatok és alkalmazások felé összpontosul, amelyek önirányító és együttműködő megközelítést igényelnek.

Az együttműködés hatálya

A megkötött együttműködési megállapodás felvázolja az érintett felek azon törekvéseit és szándékait, hogy fokozzák és megszilárdítsák együttműködési erőfeszítéseiket a kijelölt műszaki területeken, majd ezt követően olyan szinergikus együttműködést hozzanak létre, amely mindkét fél számára előnyös.

Együttműködési területek

a) Szakmai hálózat létrehozása: Mindkét fél elkötelezett egy erős szakmai hálózat létrehozása mellett, amely az autonóm rendszerekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységek központjaként szolgálhat. A hálózat célja, hogy megkönnyítse az egyetemek, kutatóintézetek, iparágak, kis- és középvállalkozások, valamint a nemzeti laboratóriumok, illetve azok konzorciumai közötti tudáscserét.

b) A társadalmi elfogadottság előmozdítása: A partnerség egyik alapvető szempontja az autonóm járművek jobb megértésének és elfogadásának elősegítése a társadalomban. Ezt a kutatási és fejlesztési eredmények összehangoltabb bemutatásával érnék el, hatékonyan bemutatva az ipar és a kutatás közötti együttműködést. A cél az, hogy az eredmények társadalmi előnyeit a nagyközönség számára könnyen érthető módon emeljék ki.

c) Műszaki és jogi szabványosítás: A felek megállapodtak abban, hogy együttműködnek az autonóm megoldásokat érintő műszaki és jogi harmonizációban. Ez a KTNL hatáskörébe tartozó terepjárókra és kettős felhasználású eszközökre, valamint az ARNL joghatósága alá tartozó polgári közúti és légi járművekre vonatkozik.

d) Szabályozási keretrendszer kialakítása: A megállapodás megszilárdítja az együttműködést az autonóm technológiák fejlődéséhez igazodó szabályozási keretre vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

Aláírások

Az együttműködési megállapodást a következő képviselők írták alá:

KTNL: Dr. Tihanyi Viktor, szakmai vezető

ARNL: Dr. Gáspár Péter, szakmai vezető

TECHTRA: Gulyás Tibor vezérigazgató

SZTAKI: Dr. Monostori László igazgató

Ez a megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő az autonóm rendszerek technológiai fejlődésének és innovációinak megvalósításában. A KTNL és az ARNL szaktudásuk és erőforrásaik szinergiájával jelentős mértékben hozzájárulhatnak az autonóm technológiák fejlesztéséhez és elfogadásához a különböző ágazatokban.