Bemutatkozás

A TECHTRA rendeltetése és feladatrendszere

A TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Magyarország egyik legfontosabb K+F+I központjaként azt a célt tűzte ki, hogy a nemzeti ellenállóképességet (rezilienciát) elősegítő iparfejlesztési tevékenységeket támogassa. A TECHTRA kutatási, fejlesztési és egyéb kapcsolódó segítséget is nyújt mind az államnak, mind a szakmai partnereknek annak érdekében, hogy sikeresen kutathassák a kettős felhasználású technológiákat, illetve azok felhasználását. A TECHTRA önálló kutatási kapacitással is rendelkező kutatóhely, amely Budapesten, Szegeden, és Zalaegerszegen működtetett tudásközpontjaival közvetlenül is kiszolgálja a kettős felhasználású technológiákat célzó innovációs igényeket.

Védelmi ipari jövőkép

Magyarország védelmi ipara 2030-ra a térség meghatározó szereplőjévé fejlődik. A hazai védelmi ipar a nemzeti biztonsági szempontok alapján elvárt magasfokú önellátási szinten biztosítja a Magyar Honvédség feladat teljesítéséhez szükséges eszköz- és szolgáltatás igényeket. Versenyképes termékei, szabad kapacitásai felhasználásával sikeresen jelenik meg a külföldi piacokon és kapcsolódik be a nemzetközi ellátási láncokba. A célok elérése és a gazdasági fenntarthatóság érdekében megerősítésre kerül a védelmi ipari kutatási, fejlesztési és innovációs képesség (K+F+I). A hazai védelmi ipar tudásbázisát a hazai oktatási és kutatóintézetek biztosítják.

A TECHTRA legfontosabb feladatai

A VIKI funkciói, tevékenysége és eszközei
Fenti feladatrendszeren túlmenően a TECHTRA önálló kutatási kapacitással is rendelkező kutatóhely, amely Budapesten, Szegeden, és Zalaegerszegen működtetett tudásközpontjaival közvetlenül is kiszolgálja a dual-use (kettős felhasználású) technológiai innovációs igényeit. A TECHTRA kialakításával és működtetésével létrejön az az ökoszisztéma, amely képes összehangolni az érintettek igényeit, erőforrásait és lehetőségeit. A TECHTRA kettős szerepet lát el. Egyrészről saját jogon kutatóintézetként K+F+I projektek megvalósítója. Inkább kutatási, mint fejlesztési projekteket végez. Fejlesztési tevékenységekben jellemzően vállalatokkal való együttműködésben vesz részt. Másrészről a hazai dual-use K+F+I folyamatainak, együttműködéseinek koordinálását, monitorozását látja el. A TECHTRA-nak fontos szerepe van a hazai tudásbázis kialakításában. A stratégiai pillérekhez kapcsolódó beavatkozások közül a vezetői összefoglalóban egy-egy kiemelten fontos, meghatározó elem kerül bemutatásra.
A hazai védelmi ipari stratégia négy alapvető pillérre épül:

Védelmi ipari K+F+I képességek megerősítése

A stratégia második pillére a védelmi ipar fenntartó fejlesztéséhez, a földrajzi közelségünkben elérendő kiemelkedő szerephez nélkülözhetetlen innovációs képesség megerősítését célozza meg. A védelmi ipar vállalatainak versenyképességét, fenntartható működését alapvetően meghatározza az iparág innovációs képessége, potenciálja. Ennek erősítéséhez az erőforrások koncentrációja, fókuszálása, a résztvevők és érintettek közötti koordináció megerősítése, valamint az ún. kettős felhasználási célú kutatások és beruházások tudatos menedzselése szükséges.

Védelmi ipari K+F+I képességek megerősítése

Kiemelt kutatási irányok, technológiák erősítése
Pogári és katonai célú kutatások összehagolása
Védelmi ipari K+F+I kiadások növelése és hatékony felhasználása
Technológiai Transzfer Intézet (TECHTRA)
A 2021-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt megalakult Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) a 2022-ben létrehozott Technológiai és Ipari Minisztérium egy, a Honvédelmi Minisztériummal kötött megállapodás értelmében átnevezték Technológiai Transzfer Intézetre. A Technológiai és Ipari Minisztérium átalakulásával egyidejűleg az a döntés született, hogy a Technológiai Transzfer Intézet vagyonjuttatással a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának égisze alá kerül.

Szerep

A TECHTRA helye és szerepe a védelmi iparral kapcsolatos feladatok ellátása során a centrumban állás. Az akadémiai (pl. egyetemek és kutatóintézetek, technológiai platformok), illetve piaci szereplők (pl. nagyvállalatok és KKV-k) a Technológiai Transzfer Intézettel Budapesten, Szegeden és Zalaegerszegen tudnak együttműködni. Az együttműködés területei: alkalmazott kutatások, kiemelt kutatási programok, lézer- és alapkutatások, autonóm rendszerek, mesterséges intelligencia (MI), energetika, eljárások tesztelése és validációja. Az együttműködés a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) és az N7 Holding Zrt. tevékenységével párhuzamosan folyik, akik a Védelmi Innovációs Stratégia keretei közt végzik tevékenységüket.

Funkciók

A TECHTRA funkciói között fellelhető a feltérképezés, a K+F+I stratégiai döntéstámogatás, a saját jog K+F+I tevékenység, a projekt hasznosítás, a külső K+F+I projektek monitoringja és felügyelete, az adatelemzési kapacitások, a befektetés támogatás, a tudásmenedzsment, a képzéstámogatás, a kommunikációs, a koordináció, a scouting tevékenység és a vállalati kapcsolatépítés is.
A TECHTRA emellett a Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratóriuma programjának vezetője. A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium a haderőfejlesztés szellemi, innovációs és koordinatív feladatait ellátó infrastrukturális és szakmai bázisának kifejlesztéséhez illeszkedő program, eszköz. A Kooperatív Technológiák Nemzeti Laboratórium a védelemi ipari innovációs kapacitások és kompetenciák felépítését és fejlesztését végzi. Fő célja olyan „innovációs tér” fizikai és tartalmi megvalósítása, ami az ipar és ennek meghatározó elemeként a védelemipar digitalizációjában, kutatásában és fejlesztésében nemzeti és regionális szinten is kulcsszerepet játszik. A hazai védelmi innovációs fejlesztések célja a kettős felhasználású (katonai és civil) termékeket előállító, a hazai kutatásokra és tudásbázisra alapozó védelmi innovációs rendszer (ökoszisztéma) kiépítése, támaszkodva a hazai egyetemek és kutatóintézetek meglévő és továbbfejleszthető kompetenciáira, kapacitásaira.